Bản tin Phường Tân hòa

 • Phường Tân Hoà tập huấn nghiệp vụ Tổ tiết kiệm & vay vốn năm 2023

  Thực hiện Kế hoạch tập huấn số 176/KH-NHCS, ngày 13/03/2023 của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long, ngày 16/3/2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng với phường Tân Hoà thành phố Vĩnh Long tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban quản lý Tổ tiết kiệm & vay vốn của các Hội đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn phường, năm 2023.

  29/03/2023
 • DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

  Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, đây là dịch vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính.

  29/03/2023
 • Phường Tân Hoà tập huấn nghiệp vụ Tổ tiết kiệm & vay vốn năm 2023

  Thực hiện Kế hoạch tập huấn số 176/KH-NHCS, ngày 13/03/2023 của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long, ngày 16/3/2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng với phường Tân Hoà thành phố Vĩnh Long tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban quản lý Tổ tiết kiệm & vay vốn của các Hội đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn phường, năm 2023.

  29/03/2023
 • Phường Tân Hoà thực hiện hiệu quả các Chương trình tín dụng chính sách

  Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân(HND) và Ngân hàng Chính xã hội (NHCSXH), thời gian qua, Hội Nông dân phường Tân Hoà, thành phố Vĩnh Long luôn tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền triển khai hiện quả các Chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Qua đó đã giúp nhiều hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kịp thời tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thêm thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống kinh tế gia đình

  29/03/2023
 • Phường Tân Hoà thực hiện hiệu quả các Chương trình tín dụng chính sách

  Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân(HND) và Ngân hàng Chính xã hội (NHCSXH), thời gian qua, Hội Nông dân phường Tân Hoà, thành phố Vĩnh Long luôn tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền triển khai hiện quả các Chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Qua đó đã giúp nhiều hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kịp thời tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thêm thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống kinh tế gia đình.

  29/03/2023
 • PHƯỜNG TÂN HÒA - TPVL LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2023

  Năm 2023, cùng với tinh thần hăng hái của thanh niên, sự quyết tâm của cấp Ủy, chính quyền, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phường Tân Hòa tiếp tục hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023 đảm bảo về số lượng và chất lượng. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ, hằng năm căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng nghĩa vụ quân sư thành phố giao, BCHQS phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phúc tra, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự đến nhân dân, nhất là các gia gia đình có công dân trong độ tuổi thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ với tổ quốc. Cùng với đó, làm tốt công tác phối hợp trong việc sơ tuyển, khám tuyển bảo đảm chặt chẽ và phân loại sức khỏe chính xác. Nhờ vậy, sau một thời gian tuyển quân, phường Tân Hòa đã có 09 thanh niên đảm bảo đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Các thanh niên đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã tiếp nhận lệnh gọi nhập ngũ năm 2023 và đã lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả

  29/03/2023

Bản tin Thành phố Vĩnh Long

Cải cách hành chính

Thông báo - Thư mời

Chưa có bài viết nào
Lượt truy cập:
28698
ipv6 ready